Warning: Declaration of SLB_Lightbox::_options() should be compatible with SLB_Base::_options($options_config = NULL) in /home/iklimagi/domains/iklimagi.org/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/controller.php on line 7

Warning: Declaration of SLB_Themes::_options() should be compatible with SLB_Base::_options($options_config = NULL) in /home/iklimagi/domains/iklimagi.org/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.themes.php on line 9

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'wp_init_targeted_link_rel_filters' not found or invalid function name in /home/iklimagi/domains/iklimagi.org/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 292
İklim Ağı
ab-logo

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.Bu web sitesi Avrupa  Birliği'nin yardımıyla hazırlanmıştır.
Bu yayın içeriğinden yalnızca WWF Türkiye ve TEMA Vakfı sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.


Warning: Declaration of SLB_Content_Handlers::get() should be compatible with SLB_Base_Collection::get($args = NULL) in /home/iklimagi/domains/iklimagi.org/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.content_handlers.php on line 281

İklim ve Sivil Toplum Projesi

 AB Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyalogun Geliştirilmesi-II (DCD-II) Programı (CFCU/TR2011/0135.07-11) kapsamında TEMA Vakfı ve WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından yürütülen “Türkiye’deki İklim Değişikliği Politika Oluşturma Süreçlerine Sivil Toplum Katılımının Geliştirilmesi Projesi” ile Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğine uyum strateji, politika ve uygulamalarının sivil toplum katılımıyla güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

 Bu amaç doğrultusunda, STK’ların iklim değişikliğine ilişkin kapasitelerinin artırılması; ulusal ve yerel STK’lar arasındaki iletişim ve iş birliğinin geliştirilmesi; STK’lar ile karar vericiler arasındaki diyalogun geliştirilmesi için faaliyetler yürütülmektedir.

 Her türlü soru, katkı ve önerileriniz için iklimvesiviltoplum@gmail.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

İklim Ağı

iklimİklim Ağı Türkiye’de iklim değişikliği konusunda ortak kaygılarını ve çözüm önerilerini birlikte dile getirmek üzere Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Doğa Derneği, Doğa Koruma Merkezi, Eurosolar Türkiye, Greenpeace Akdeniz, Kadıköyü Bilim Kültür Ve Sanat Dostları Derneği (Kados), TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı), WWF – Türkiye ( Doğal Hayatı Koruma Vakfı), 350 Ankara, Yeşilist, Yeşil Düşünce Derneği’nin bir araya gelmesi ile 2012 yılında kuruldu.

 İklim Ağı, etkilerini gittikçe artan sıklıkta ve şiddette yaşadığımız insan kaynaklı iklim değişikliği konusunda ortak kaygılarımızı ve çözüm önerilerini, toplum, kamu kurumları ve uluslararası kurumlar ile paylaşmayı ve insan kaynaklı iklim değişikliğinin geri dönülemez noktaya gelmeden önce durdurulması için ortak çalışmalar yürütmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda İklim Ağı aşağıdaki prensipler çerçevesinde etkinliklerini yürütmektedir:

-Bilimsellik: Katılımcılar, küresel iklim değişikliği konusunda yapacakları çalışmalarda ve etkinliklerde konunun uzmanı ulusal ve uluslararası kurumlarca kabul edilmiş bilimsel verileri temel kabul eder.

-Eşitlik: Katılımcılar, iklim değişikliği azaltım ve uyum politikalarında ekonomik ve toplumsal açıdan eşitlikçi ve adil önlem ve uygulamaları savunur. Ekosistemler arasında öncelik gözetmeksizin, tümünün aynı düzeyde korunması gerektiğinin altını çizer.

-Küresellik: Katılımcılar, iklim değişikliğinin küresel bir sorun olduğunu ve çözümlerin de küresel olması gerektiğini kabul eder. Küresel düzeyde önlemlerin alınmasına katkı verecek araçlar oluşturmayı ve bu araçların ulusal düzeyde uygulanmasına katkı vermeyi hedefler.

-Yerellik: Katılımcılar, iklim değişikliği ile mücadele etmek için ulusal ve yerel düzeyde iklim değişikliğine sebep olan etkinliklerin belirlenmesi ve bunların engellenmesi gereğine yönelik etkinlikler gerçekleştirmeyi amaçlar.

-Katılımcılık: Katılımcılar, ortak çalışmalara mevcut kapasiteleri ve ilgi alanları doğrultusunda farklılaşmış düzeyde katkı vermeyi kabul eder. Tüm katılımcılar, İklim Ağı’na katkı düzeylerinden bağımsız olarak, eşit biçimde temsil edilirler ve eşit söz hakkına sahiptirler.

-Şeffaflık: İklim Ağı, ortak eylem ve etkinlik kararlarını şeffaf bir yöntemle alır ve uygulamaya koyar.

-Örgütsel Süreklilik: Katılımcılar adına toplantılarda bulunan temsilciler, ortak alınan kararların temsil ettikleri katılımcı kurum adına onaylarını almakla ve vereceği katkıyı düzenli olarak sağlamakla yükümlüdür.

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)

 

WWF-pngWWF-Türkiye; dünyanın en büyük doğa koruma kuruluşlarından biri olan WWF’in (www.panda.org) ulusal örgütüdür.Beş milyonu aşkın destekçiye ve 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren bir küresel ağa sahip olan WWF’in misyonu; biyolojik çeşitliliği koruyarak, yenilenebilir kaynakların sürdürülebilirliğini sağlayarak, kirlilik ve israfın önüne geçerek dünyamızdaki bozulma eğilimini durdurmak ve insanın doğayla uyum içinde yaşadığı bir gelecek kurmaktır.

Daha fazla bilgi için:  www.wwf.org.tr 

 

TEMA Vakfı (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı)

tema-300x116

TEMA Vakfı, Hayrettin Karaca ve A. Nihat Gökyiğit önderliğinde bir avuç gönüllü tarafından 1992 yılında kuruldu. Hedefleri topraklarımızda erozyon ve çölleşme tehlikesine karşı duyarlılığı artırmak ve bunu bir devlet politikası haline getirmekti. TEMA Vakfı bugün ülke genelinde 536 bin gönüllüsü, 80 İl Temsilcisi, 345 İlçe Gönüllü Sorumlusu ve 122 üniversitede bulunan Genç TEMA topluluğuyla doğal varlıklarımızı koruma çalışmaları sürdürüyor.

 TEMA Vakfı, kurulduğu günden bu yana Orman ve Su İşleri Bakanlığı işbirliğinde gönüllüleri ve destekçileri ile birlikte 13 milyon fidanı ve 700 milyon meşe tohumunu toprakla buluşturdu. 182 kırsal kalkınma, erozyon kontrolü, mera ıslahı, çölleşme ile mücadele, biyolojik çeşitlilik ve ağaçlandırma projesine imza attı.

 Türkiye’de bir ilk olan Ekolojik Okuryazarlık Öğretmen Eğitimi 2011 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve TEMA Vakfı iş birliğinde hayata geçirildi. Program ile 3 yılda 62 ilden toplam 241 öğretmene eğitim verildi. Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi alan öğretmenler kendi illerinde 500 Mahalli Ekolojik Okuryazarlık Semineri düzenlediler ve meslektaşlarına bilgilerini aktardılar. Böylece 30 bini aşkın öğretmen ekolojik okuryazarlık ile tanışmış oldu. Yine Milli Eğitim Bakanlığı desteği ile 4-5 yaş grubuna yönelik Minik TEMA Eğitim Programı, 6-9 yaş grubuna yönelik Yavru TEMA Programı ve 10-13 yaş grubuna yönelik Ortaokul TEMA Programları aracılığıyla Türkiye çapında yaklaşık 48.000 çocuğumuza ulaşıldı.

 TEMA Vakfı, Dünya Koruma Birliği IUCN, Küresel Çevre Fonu STK Ağı GEF-NGO, Avrupa İklim Eylem Ağı CAN- Europe kuruluşların üyesidir. Avrupa Çevre Bürosu EEB ve Çevre Kültür ve Sürdürülebilir Kalkınma için Akdeniz Bilgi Ofisi MIO-ECSDE gibi önemli kuruluşların Yönetim Kurulu üyesi ve Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi ECOSOC’ta danışman STK statüsündedir. Ayrıca Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi UNCCD ve İklim Değişikliği ile Mücadele Sözleşmesi UNFCCC akredite STK üyesidir.

Daha fazla bilgi için:   www.tema.org.tr