ab-logo

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.Bu web sitesi Avrupa  Birliği'nin yardımıyla hazırlanmıştır.
Bu yayın içeriğinden yalnızca WWF Türkiye ve TEMA Vakfı sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB'nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.

Çevre sivil toplum kuruluşları bugün ortak bir basın açıklaması yaparak Türkiye’nin iklim hedeflerini artırması ve iklim politikalarında somut adımlar atması
Deniz seviyesinde yükselmeler, eriyen buzullar, yükselen CO2 seviyeleri ve artan sıcaklık… Harita üzerinde etkileşimli olarak görmek ister miydiniz? NASA (Ulusal
2014 yılı 1880’den beri tutulan NASA ve NOAA tarafından tutulan iki ayrı kayıtlara göre de en sıcak yıl olarak kayda